powrót

szukaj
strona główna   »  Struktura Organizacyjna  »  Organy sądu  »  A . A . A
Organy sądu

Organami Sądu Rejonowego w Bolesławcu są:

 • Prezes tego Sądu - SSR Rafał Gruca.

  Sekretariat Prezesa
  ul. Sądowa 1 59-700 Bolesławiec
  tel. 075-64-69-501
  fax. 075-64-69-534
  email prezes@boleslawiec.sr.gov.pl

  Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-12:00 - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Prezesa (pok nr 16 I piętro)- z wyłaczeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności służowych.

 • Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes Sądu - SSR Zdzisław Patreuha,a w razie jego nieobecności – wyznaczony sędzia.

Prezes Sądu :

- kieruje powierzonym mu sądem i reprezentuje go na zewnątrz,

- pełni czynności z zakresu administracji sądowej,

- pełni czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach,

- jest zwierzchnikiem służbowym sędziów w kierowanym przez niego sądzie,

- powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii

Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji należy m.in. :

- troska o dobór odpowiednich kadr,

- usprawnianie organizacji i techniki pracy sądu,

- dbałość o należytą kulturę pracy i sprawność postępowania w sądzie,

- szkolenie pracowników sądowych, ławników ludowych i kuratorów społecznych,

- terminowa sprawozdawczość,

- zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków socjalnych.

Do obowiązków prezesa sądu w zakresie sprawowanego nadzoru należy m.in. :

- ocena orzecznictwa na tle zadań wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony porządku prawnego,

- analizowanie materiałów statystycznych dotyczących pracy sądu,

- ocena sprawozdań przewodniczących wydziałów o wynikach pracy sekretariatów,

- rozpatrywanie skarg, wniosków i listów obywateli, dotyczących pracy sądu,

- wydawanie stosownych zarządzeń , a także podejmowanie odpowiednich środków w razie stwierdzenia w czynnościach sędziów i innych pracowników sądowych usterek i uchybień,

- nadzór i kontrola pracy przewodniczących wydziału.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Rafał Gruca, Bożena Rynkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Marcin Chmiel
Data ostatniej aktualizacji : 2009-07-22
Liczba odwiedzin podstrony : 18791

 do góry

  licznik odwiedzin: 146591 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt