powrót

szukaj
      Portal orzeczeń
strona główna   »  Informacje  »  Punkt Informacyjny  »  A . A . A
Punkt Informacyjny

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ulicy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra. Punkt umiejscowiony jest na parterze, naprzeciw głównego wejścia do budynku Sądu.

Punkt Obsługi Interesanta czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałki od godziny 8:00 do 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Punkt Obsługi Interesanta udziela podstawowych informacji osobom zgłaszającym się:
•osobiście,
•telefonicznie:
75 67 12 830;

drogą elektroniczną na adres e-mail: poi@jelenia-gora.sr.gov.pl


Do zadań Punku Obsługi Interesanta należy między innymi:

1. udzielanie informacji osobom zainteresowanym dotyczących:

· organizacji pracy sądu,

· zakresu działania wydziałów Sądu Rejonowego w przedmiocie właściwości miejscowej

i rzeczowej, jak również wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji.

· lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sądzie, w tym kierowanie do

odpowiednich sal rozpraw, sekretariatów, itp.,

· wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczenia

i podaniem kont bankowych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,

· sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy

składać do sądu przy wniesieniu sprawy,

· zasad ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o udzielanie

pomocy sądowej, w tym o przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika

z urzędu,

· stanu postępowania w sprawie na podstawie systemu informatycznego SĘDZIA2,

na zasadach określonych w § 97.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

30 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

(tj. Dz. U. 2015.2316), po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony/

wnioskodawcy/uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego

lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także

należytego umocowania.

2. wydawania broszur i publikacji, formularzy sądowychoraz wzorów pism w typowych sprawach rozpoznawanych przez wydziały Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, tj.

I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

3. udostępniania list instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych, kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, syndyków, komorniczych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, biegłych sądowych oraz lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym,

4. udostępniania danych teleadresowych niektórych instytucji pozasądowych m.in.: Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Archiwum Państwowego, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka.

5. Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.

UWAGA Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.

Ankieta oceny satysfakcji Interesantów Punktu Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze


Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba odpowiadająca za wpis : Agnieszka Kłaczkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Ewa Białozor
Czas wytworzenia informacji : 2014-11-25
Osoba, która aktualizowała informacje : Agnieszka Kłaczkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2015-07-14
Liczba odwiedzin podstrony : 8565

 do góry

  licznik odwiedzin: 336815 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt