powrót

szukaj
strona główna   »  Mediacje  »  Mediatorzy w Sprawach Karnych  »  A . A . A
Mediatorzy w Sprawach Karnych

MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych regulowane są przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

1.posiada obywatelstwo polskie;

2.korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

3.ukończyła 26 lat;

4.biegle włada językiem polskim;

5.nie była karana za przestępstwo umyślne;

6.posiada umiejętność likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;

7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji;

2. kwestionariusz osobowy;

3. aktualne zaświadczenie o niekaralności,

4. kopię dowodu osobistego 1 i 2 strona,

5. kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa

6. opinię od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;

7. kopię innych dokumentów (zaświadczeń, rekomendacji, dyplomów) wskazujące na posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów;

8. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych;

9. podać miejsce przeprowadzania mediacji;

10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1286) do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej uiszczonej w wysokości 10,00 zł w kasach Urzędu Miasta Jelenia Góra (ul. Sudecka 29 oraz Plac Ratuszowy 58) lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra ( Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566).

Lista Mediatorów w Sprawach Karnych
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Rafał Gruca, Bożena Rynkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Tomasz Kawka
Czas wytworzenia informacji : 2014-10-02
Osoba, która aktualizowała informacje : Tomasz Kawka
Data ostatniej aktualizacji : 2014-10-02
Liczba odwiedzin podstrony : 2274

 do góry

  licznik odwiedzin: 146416 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt