powrót

szukaj
      Portal orzeczeń
strona główna   »  Informacje dodatkowe  »  Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  »  A . A . A
Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

TELEFON 800 120 002

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że od 01 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można kontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. Oferowana jest pomoc psychologiczna i prawna osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmowane są również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. Prowadzone są także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie. Pełną informację o ofercie znajdziecie Państwo w załączniku umieszcznym poniżej.

” Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest do nieodpłatnego pobrania ze strony internetowej:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

http://www.niebieskalinia.info/

http://www.niebieskalinia.org/

http://www.parpa.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Instytucje działające na rzecz doznających przemocy
Ośrodki Pomocy Społecznej obsługujące zespoły interdyscyplinarne
Podmioty prowadzące programy korekcyjno-edukacyjne oraz Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w wojewodztwie dolnośląskim
Rejestr placówek zapewniajacych miejsca noclegowe w wojewodztwie dolnośląskim
Bd
Baza danych osób nadzorująca koordynowanie działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoba pokrzywdzone przesteępstwem
Informator1
Informator2
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza teleadresowa koredu2016
baza teleadresowa2016
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba odpowiadająca za wpis : Agnieszka Kłaczkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Ewa Białozor
Czas wytworzenia informacji : 2011-02-23
Osoba, która aktualizowała informacje : Agnieszka Kłaczkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2014-10-21
Liczba odwiedzin podstrony : 7652

 do góry

  licznik odwiedzin: 336827 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt