powrót

szukaj
strona główna   »  Informacje  »  Punkt Obsługi Interesanta  »  A . A . A
Punkt Obsługi Interesanta

Punkt Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego usytuowany jest na parterze w budynku Sądu Rejonowego w

Bolesławcu w pok. nr9 (pierwsze drzwi po lewej stronie od wejścia głównego)

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek od godz.7.15 do 15.00 (przerwa 9:45 - 10:00)

tel. 75 64 69 545 ; fax. 75 64 69 545 ; email: poi@boleslawiec.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego został utworzony w celu usprawnienia obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu .

Do zadań Punktu Obsługi Interesanta należy między innymi:

1. Informowanie o lokalizacji sal rozpraw, wydziałów, zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz innych komórkach organizacyjnych Sądu.

2. Wydawanie "Zapytania o udzielenie informacji o sobie" (zapytania o karalność).

3. Informowanie o właściwości sądów wszystkich instancji.

4. Informowanie o siedzibach innych sądów oraz podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów.

5. Udostępnianie list: kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych. komorniczych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa w Sądzie.

6. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć.

7. Informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobach ich uiszczania wraz z podawaniem konta Sądu.

8. Informowanie interesantów o ich prawach i obowiązkach - jako strona, pokrzywdzony bądź świadek.

9. Informowanie o terminach i miejscach rozpraw, posiedzeń oraz zakończeniu sprawy.

10. Informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz procedurze z tym związanej.

11. Udostępnianie obowiązujących formularzy urzędowych.

12. Udostępnianie adresów, numerów telefonów niektórych instytucji pozasądowych.

13. Udostępnianie wzorów najbardziej typowych pism sądowych.

14. Informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową.

15. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia.

Skargi i wnioski można wnośić takżedrogą elektroniczną pod adresem:info@boleslawiec.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w Punkcie Obsługi Interesanta jest możliwość rozmowy poprzez tłumacza języka migowego dla osób głuchoniemych.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

UWAGA: Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.

Regulamin Punktu Obsługi Interesanta
Ankieta dot. POI
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Rafał Gruca, Bożena Rynkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Marcin Chmiel
Czas wytworzenia informacji : 2010-12-31
Osoba, która aktualizowała informacje : Marcin Chmiel
Data ostatniej aktualizacji : 2010-12-31
Liczba odwiedzin podstrony : 8729

 do góry

  licznik odwiedzin: 146416 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt