powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Informacje  »  Punkt Informacyjny   »  A . A . A
Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Sądu Okręgowego usytuowany jest na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 56 , w pok. nr20(parter - na prawo od wejścia)

godziny otwarcia:

wtorek-piątek od godz. 7:15 do 15:15 oraz w poniedziałki od godz. 7:15 do 18.00

tel. 75 64 15 251 lub 252 ; fax. 75 64 15 253 ; email: p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl

Punkt Informacyjny Sądu Okręgowego został utworzony w celu usprawnienia obsługi interesantów w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

Do zadań Punktu należy między innymi:

1. udzielanie osobom zainteresowanym informacji o zakresie działania wydziałów Sądu Okręgowego jak również sądów rejonowych w przedmiocie właściwości miejscowej i rzeczowej, jak również wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji.

2. Udzielanie informacji co do lokalizacji poszczególnych pomieszczeńw sądzie, w tym kierowanie do odpowiednich sal rozpraw, sekretariatów itp.

3. Informowanie o sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy składać do sądu przy wniesieniu sprawy.

4. Udzielanie informacji o zasadach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o udzielenie pomocy sądowej, w tym o przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.

5. Udzielanie informacji o sprawach rozpoznawanych w wydziałach Sądu Okręgowego, w szczególności o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie, czynnościach postępowania międzyinstancyjnego : informacje takie mogą być udzielane telefonicznie po uprzednim podaniu danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy (za wyjątkiem spraw rozwodowych, o separacje i o ubezwłasnowolnienia - w tych sprawach należy podać zarówno dane osobowe strony jak i sygnaturę akt sprawy).

6. Informowanie o wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczenia i podaniem kont bankowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

7. Udostępnianie informacjiz list adwokatów, radców prawnych, notariuszy, kancelarii komorniczych. syndyków, tłumaczy przysięgłych , mediatorów, biegłych sądowych (imię i nazwisko, specjalizacja).

8. Dystrybucja formularzy sądowych, udostępnianie wzorów pism procesowych

9. Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.

UWAGA Punkt Informacyjny nie udziela porad prawnych.

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Paweł Larkowski
Czas wytworzenia informacji : 2010-12-21
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2015-10-16
Liczba odwiedzin podstrony : 24802

 do góry

  licznik odwiedzin: 1054002 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt