powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Wydziały  »  I Wydział Cywilny  »  A . A . A
I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału -SSO Dorota Witek

Pozostali sędziowie orzekający:

SSO Ewa Szymańska-Habzda

SSO Ewa Byik (Z-ca Przewodniczącego Wydziału)

SSO Agnieszka Wiercińska - Bałaga

SSO Tomasz Sproch

SSO Lidia Orzechowska-Korpikiewicz

SSR Agnieszka Makowska - delegowana z SR w Jeleniej Górze

------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu -Iwona Hudziec

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 210 (II piętro),

tel. (75) 64 15 144, fax. (75) 64 15107; email w.cywilny@jelenia-gora.so.gov.pl

Interesanci są przyjmowani w godzinach 8:00-14:00 a w każdy poniedziałek do godziny 18:00

Przewodniczący przyjmuje interesantów - po uprzednim zgłoszeniu sie do Sekretariatu wydziału - w kazdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

Właściwość rzeczowa:

Do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych.

W Wydziale rozpoznawane są m.in. sprawy o :

  • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,

  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

  • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,

  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

  • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,

  • o rozwód, separację

  • o ubezwłasnowolnienie.
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-03-11
Liczba odwiedzin podstrony : 53308

 do góry

  licznik odwiedzin: 1052077 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt