powrót

szukaj
      e-Wokanda
      Portal Orzeczeń Sądowych
      Ogłoszenia
      Praca
      Praktyki
      Status prawny
      Organy sądu
      Lista sędziów sądu
      Administracja
      Wydziały
      Kuratorska Służba Sądowa
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Wydziały  »  A . A . A
Wydziały

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu dzieli się na pięć wydziałów tj. :

I Wydział Cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,

II Wydział Karny - do spraw z zakresu prawa karnego.

W ramach tego Wydziału utworzona jest Sekcja Wykonawcza, w zakresie której pozostaje wykonawstwo orzeczeń w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich do spraw :

  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji nieletnich i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.

IV Wydział Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy,

V Wydział Ksiąg Wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

W Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu utworzonezostały ponadto :

  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, tel. 75-6456948
  • Oddział Administracyjny - do spraw administracji sądowej, tel. 75-6456950

Przy Sądzie działa Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej:

  • Kuratorzy dla nieletnich, tel. 75-6488445
  • Kuratorzy dla dorosłych, tel. 75-6488436

W budynku sądu przy ul. Poniatowskiego  2; działa Kasa Sądu. tel. 75-6456917.

Korespondencja:
Wszelką korespondencją należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, ul. Poniatowskiego 2, 59-900 Zgorzelec

Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

Wydział II Karny

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Wydział IV Pracy

Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba odpowiadająca za wpis : Arkadiusz Wisiecki
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Stanisław Świstara
Czas wytworzenia informacji : 2007-03-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Stanisław Świstara
Data ostatniej aktualizacji : 2009-07-03
Liczba odwiedzin podstrony : 56948

 do góry

  licznik odwiedzin: 282096 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt