powrót

szukaj
      Portal orzeczeń
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Status prawny  »  A . A . A
Status prawny

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od dnia 01.01.1976 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz.U. z 1975 r. nr 46, poz. 253/.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998 r. /Dz.U. z 1998 r. nr 166, poz. 1253/ w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, apelacji wrocławskiej.

Sąd Rejonowy obejmuje swoim obszarem właściwości miasta: Jelenią Górę oraz gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Starą Kamienicę.

Organizację i kompetencje jednostki regulują :

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.2015r., poz. 133 z późn.zm./,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych /Dz.U. 2014, poz. 259 z późn.zm/,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. MS z 2003 r., Nr 5, poz. 22 z późn.zm/
Podmiot udostępniający informacje : Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Osoba odpowiadająca za wpis : Agnieszka Kłaczkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Agnieszka Kłaczkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2009-07-01
Liczba odwiedzin podstrony : 14648

 do góry

  licznik odwiedzin: 336827 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt