powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »  Struktura organizacyjna  »  Wydziały  »  A . A . A
Wydziały

Przewodniczący Wydziałów w Sądzie kierują całokształtem pracy w wydziałach w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, a w szczególności m.in.:

  1. zaznajamiają się z pismami wpływającymi do wydziału i wydają co do nich odpowiednie zarządzenia,
  2. rozdzielają pracę między sędziów i układają plan posiedzeń,
  3. zapewniają stronom możność przejrzenia akt sprawy,
  4. czuwają nad właściwym poziomem orzecznictwa,
  5. kontrolują prace biegłych, zwłaszcza w zakresie terminowego sporządzania opinii,
  6. zarządzają wypłatę należności świadkom, biegłym, tłumaczom i stronom oraz czuwają nad tym, aby zgłoszone przez te osoby żądania wynagrodzenia i zwrotu kosztów były niezwłocznie rozpoznane, a należności – w razie przyznania – wypłacone,
  7. zapobiegają powstawaniu zaległości , a w razie ich powstania, opracowują plan ich usunięcia,
  8. czuwają nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu wydziału

Wyszczególlnienie:

I Wydział Cywilny

II Wydział Cywilny Odwoławczy

III Wydział Karny

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

VI Wydział Karny Odwoławczy

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot udostępniający informacje : Sąd Okręgowy archiwalna strona WWW
Osoba odpowiadająca za wpis : Agata Radkiewicz
Osoba, która wprowadziła informacje do podstrony BIP : Krystyna Ciuła
Czas wytworzenia informacji : 2006-11-14
Osoba, która aktualizowała informacje : Agata Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji : 2016-03-11
Liczba odwiedzin podstrony : 87743

 do góry

  licznik odwiedzin: 1051919 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt