powrót na stronę główną

szukaj
      e-Wokanda
      Ogłoszenia
      Oferty pracy
      Praktyki
      Plan postępowań
      Ogłoszenia
strona główna   »   Mapa strony A . A . A
Mapa strony

        Wokanda
              e-Wokanda
        Aktualności
              Ogłoszenia
              Oferty pracy
              Praktyki
        Struktura organizacyjna
              Status Prawny
              Zakres terytorialny
              Organy sądu
                    Prezes Sądu
                    Kolegium Sądu
                    Dyrektor Sądu
              Lista sędziów SO
              Podział czynności sędziów SO
              Sędziowie Wizytatorzy
              Wydziały
                    I Wydział Cywilny
                    II Wydział Cywilny Odwoławczy
                    III Wydział Karny
                    IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
                    VI Wydział Karny Odwoławczy
                    VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
              Oddziały
                    Oddział administracyjny
                     Samodzielna Sekcja Kadr Sądu Okręgowego
                    Referat Wizytacyjny
                    Oddział Gospodarczy
                    Oddział Finansowy
              Rzecznik Prasowy Sądu
              Kurator Okregowy
              Audytor wewnętrzny
              Sądy Rejonowe
              Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów
                    OZSS w Jeleniej Górze
                    OZSS w Bolesławcu
        Informacje
              Skargi i wnioski
              Punkt Informacyjny
              Dostęp do Informacji Publicznej
                    Udostępnianie Informacji Publicznej
                    Ponowne Wykorzystywanie
              Godziny urzędowania
              Konta bankowe
              Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
              Edukacja prawna
              Biegli sądowi
                    Jak zostać biegłym sądowym?
                    LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
                    INFORMACJE DLA BIEGŁYCH
              Lekarze Sądowi
              Komornicy
              Tłumacze przysięgli
              Wzory i formularze
                    Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym
                    Wozry pism procesowych w postępowaniu cywilnym
                    Wzory pism procesowych Sądu Pracy i Ubezpieczeń
                    Pozostałe ( oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i żródłach utrzymania; kwestionariusz osobowy)
              Opłaty sądowe
              Pomoc prawna
              Instytucje
                    Okręgowa Rada Adwokacka
                    Naczelna Rada Adwokacka
                    Okręgowa Izba Radców Prawnych
                    Krajowa Izba Radców Prawnych
                    Kancelarie Notarialne
                    Krajowa Rada Notarialna
                    Izba Notarialna
                    Prokuratury rejonowe, okręgowe, apelacyjne
              Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)
        Mediacje
              Informacje ogólne i ogłoszenia
              Mediatorzy ws. Karnych
              Mediatorzy ws. Cywilnych
              Mediatorzy ws. Nieletnich
              Koordynator ds. mediacji
        Informacje dodatkowe
              Serwisy prawne
              Galeria
              Mapa strony
              Majątek Sądu Okręgowego
              Kontrola Zarządcza
              Informacje statystyczne
                    2016
                    2015
                    2014
              Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.
              Archiwum Sądu
              Wykaz placówek leczniczych
              Polityka Prywatności
              Transition Facility 2006
        Zamówienia publiczne
              Plan postępowań
              Ogłoszenia
        Załatw sprawę przez internet
              Portal Informacyjny
              Elektroniczna Skrzynka Podawcza
        Informacje dot. BIP
              Adres strony głównej redakcji BIP
              Dane redaktora BIP
              Instrukcja obsługi BIP
        Pomoc ofiarom przestępstw
              Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia
              Pomoc pokrzywdzonym
        Portal Orzeczeń
              Portal Orzeczeń
        Rada Ławnicza Sądu Okręgowego
              Rada Ławnicza Sądu Okręgowego
              Komunikaty
  licznik odwiedzin: 1053820 strona główna    |    polityka prywatności    |    e-wokanda    |    mapa strony    |    kontakt